Main Page
Download:
password
lunar calendar
solar calendar

Download widget, wallpaper or even both. Have them always on your computer, to know what animal signs rule each year, month, day and hour. Choose whether you want it based on solar on lunar calendar. Use this information to your benefit. Finally, they are absolutely free, so enjoy this gift.

This is alternative content.

Buying property
(23-03-2009)

Below you can find few important aspects, on which you have to take into consideration before taking the leap to ownership.

1.    Make sure the landscape at the back of your property is higher to form a support base. The best would be mountains or taller buildings (imagine a chair, the seat being the land and the back rest being the support, get the idea!).

2.    On your left (when standing with your back to the property) you should have a higher building than yours and on your right, a building that is lower than yours.

3.    Square or rectangular properties are best. Avoid irregular forms, especially those which have too many missing corners.

4.    Avoid a property where the road is directly leading to it.

5.    The lot should slope downwards at the front.

6.    The entrance door should be proportional to the home. Mansions should have large, grand, solid doors.

7.    The entrance door should not directly face stairs, back door or windows.

8.    Neither kitchen nor toilet should be in the middle of the home (when looking at the floor plan).

9.    Make sure you do not have a toilet above your main door.

10.    Try to buy a home where the main entrance is facing one of your best directions (when it comes to KUA formula).

  1. Upewnij się, że ukształtowanie terenu z tyłu nieruchomości ma ?coś? na kształt wsparcia. Najlepszym rozwiązaniem byłoby naturalne ukształtowanie terenu, takie jak: wzgórza, góry, las; lub ?sztuczne? (głównie w miastach) wyższy budynek, wieżowiec itp. (Wyobraź sobie krzesło; siedzenie będące Twoją działką, a oparcie krzesła będące Twoim ?wsparciem?).

  2. Na lewo (stojąc plecami do nieruchomości) powinien stać wyższy budynek od Twojego; na prawo ? niższy.

  3. Najlepsze są działki/grunty w formie kwadratu lub prostokąta. Unikaj tych o nieregularnych kształtach, szczególnie tych, które mają zbyt wiele ?brakujących kątów? (nie mają regularnego kształtu).

  4. Nie kupuj nieruchomości, która znajduje się na wprost długiej drogi.

  5. Drzwi wejściowe powinny być proporcjonalne do wielkości budynku.

  6. Drzwi wejściowe nie powinny znajdować się bezpośrednio, naprzeciw schodów, tylnych drzwi albo okna.

  7. Ani kuchnia, ani toaleta nie powinny znajdować się w środku domu (patrząc na plan).

  8. Upewnij się, że toaleta nie znajduje się nad głównymi drzwiami budynku/domu.

  9. Spróbuj kupić dom/mieszkanie, w którym główne wejście zwrócone jest w stronę jednego z Twoich dobrych kierunków (zgodnie z formułą KUA).

PODZIEL SIĘ
Umieść w swoim ulubionym serwisie